Klik hier voor homepage
Link naar projecten van Joke van der Zwaard
Link naar de publicaties van Joke van der Zwaard
Link naar lezingen van Joke van der Zwaard

De geleefde werkelijkheid achter de cijfers
Hoe werken vrouwelijke huwelijksmigranten aan een eigen toekomst in Nederland? Hoe behouden mensen met schulden hun zelfrespect? Wat zijn voor sociale stijgers redenen om in hun oude wijk te blijven wonen, of juist te vertrekken? Wat is het effect van een negatief wijkimago op het samenlevingsklimaat op straat? Wat is de sociale betekenis van vluchtige uitwisselingen in publieke ruimtes? Hoe houd je een bewonersinitiatief open en creatief?

Etnografische wijkstudies over manieren van rondkomen, vooruitkomen en samenleven in de grote stad. Activerend onderzoek naar ambities en levenswijzen van diverse bevolkingsgroepen. Analyses van actuele sociale kwesties en de rol van professionele instellingen. Voorstudies voor beleidsnotities. Projectevaluaties. Opiniërende artikelen en prikkelende praatjes over de geleefde en geplande stad.

4 november 2011 ontving ik voor mijn hele oeuvre de Saskia Poldervaartprijs.

Joke van der Zwaard
Bloemkwekersstraat 135c
3014 pa Rotterdam
tel. 06 17212869
boeket@antenna.nl