Klik hier voor homepage
Link naar projecten van Joke van der Zwaard
Link naar de publicaties van Joke van der Zwaard
Link naar lezingen van Joke van der Zwaard

Gentrificatie. Expeditie naar het Oude Westen. Met fotograaf Geisje van der Linde. voor OMI Rotterdam, maart 2017.

Gentrification and urban restructuring in Rotterdam West. Rondleiding met Ympkje Albeda. Conferentie Governing Urban Diversity Conference. Rotterdam februari 2017.

"Levendige wijken". Voor wie? Door wie? Op Stadsdebat Levendige wijken. Gemeente Antwerpen, december 2016.

'Bijvoorbeeld Leeszaal Rotterdam West'. Op workshop Geen vernieuwing zonder spanning. Alumnidag UvA, Amsterdam, november 2016.

'Samenleven en vooruitkomen in de wijk/stad'. Op Inspiratiedag. Dialoog op ooghoogte. Elkaar ontmoeten als vreemdeling in de stad. Rotterdam, oktober 2016.

'Leren van het vakmanschap in "bewonersinitiatieven"'. Op CMV-opleiding Hogeschool Utrecht. september 2016.

'Bewonersinitiatieven. Wat is daar nieuw aan?' Op Summerschool gemeente Schiedam, augustus 2016.

'Leren van het vakmanschap in "bewonersinitiatieven"'. Op landelijke CMV conferentie. Amsterdam, juni 2016.

'Antropologie van de multiculturele stad.' Organisatie van een week lezingen en veldonderzoek voor studenten Religiewetenschap RUGroningen, mei 2016.

'Plekken van herkenning'. In 'Bij Jane in de buurt' in de serie Stadsleven van Tracy Metz. De Balie, Amsterdam, maart 2016.

'Leeszaal Rotterdam West: civic action and public domain'. Symposium Wild Sites. Stuttgart, november 2015.

'Een Leeszaal begint van onderop'. Op werkconferentie Aarhof. Rotterdam juni 2015.

'De Leeszaal is geen verhandelbaar totaal-concept'. Op Symposium Kennis = Kracht van Bibliotheek Midden Brabant. Tilburg juni 2015.

'Burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk. Overeenkomst en verschillen.' Lezing/masterclass voor Actioma/MARA. Utrecht juni 2015.

'Professionele strategieën en collectieve tactieken. Een gevoelige relatie'. gastcollege voor NHL Hogeschool en Wmo-werkplaats Leeuwarden, mei 2015.

'De leeszaal als publieke ruimte', presentatie van het boek De uitvinding van de leeszaal. Rotterdam, maart 2015.

'Ambassadeurs: noodzaak of luxe?' Lezing bij presentatie boek/werkmethode Laurens. Rotterdam, februari 2015

'Van koffiedrinker naar koffieschenker'. Jubileumcongres STEK/Stad en Kerk, Den Haag, november 2014.

'Reparatie van de publieke (binnen)ruimte'. GRAS/Groningen Architectuur en Stedenbouw, november 2014.

'Doe het zelf maatschappij.' Discussie met Justus Uitermark, Jan Bart de Vreede en Jos van der Lans. In Arminius Denkcafé, Rotterdam, maart 2014.

'De sociale kwaliteit van een wijk onderzoeken'. In leergang Gebiedsgericht Werken. Emmeloord. november 2013.

Rondleiding Oude Westen in programma van Klaus Overmeyer, Guest Urban Critic 2013 van AIR. Met Maurice Specht, november 2013.

'Betrokken bewoners - betrouwbare overheid' op conferentie over Inclusief Burgerschap. Rotterdam, Dona Daria oktober 2013.

'De Pauluskerk als publieke ruimte' in Pauluskerk Nieuwe Grond. Werkplaats voor ontmoeting, cultuur en kunst. Rotterdam oktober 2013

'Observeren als onderzoeksmethode'. In onderzoeksworkshops Wmo Werkplaats Rotterdam. september 2013.

'De sociale kwaliteit van een wijk onderzoeken'. Zomerschool voor gebiedsgerichtwerken. Antwerpen. augustus 2013

'De huisbaas en zijn huurders. Een potentieel tactisch verwantschap.' Inleiding bij woningcorporatie Haag Wonen. Den Haag, juli 2013.

'Leeszaal Rotterdam West en voorwaarden voor burgerparticipatie'. Op studiedag voor gemeente-ambtenaren over burgerparticipatie. Rotterdam. St. Lokaal, juni 2013.

'Financiële tactieken van vrouwen als inspiratiebron voor de anti-armoedebeweging.' Op symposium Van de nood een deugd maken. Haarlem, PMO mei 2013.

'Liefde van en voor Rotterdam.'. Commentaar op Rotterdamlezing van prof. Willem Schinkel. Rotterdam EUR, kerk De Steiger, mei 2013.

'Vrijwilligersorganisaties in Rotterdam. Reden tot (militant) optimisme'. op Kennislab Eigen Kracht vrijwilligersorganisaties. Rotterdam, Kenniscentrum Diversiteit. Mei 2013.

'Wat leren we van de wijkbieb 'nieuwe stijl'?' Talkshow 'pop-up of Co-op?'. Met Henk Koopman, bibliotheek Rotterdam. In: WijkWaardenhuis, Afrikaanderwijk Rotterdam. Mei 2013.

'Publieke ruimte en gastvrijheid'. College op College Marathon over publieke ruimte en publieke zaak. Trancity. Den Haag 28 april 2013

Workshop over Leeszaal Rotterdam West op de Makers Library. Tilburg, 2 april 2013. Met Maurice Specht

'Toekomst van ons sociaal stelsel. Landelijk onderhandelen - plaatselijk experimenteren.' Inleiding Raad Sociale Alliantie, Amsterdam 28 maart 2013.

'Burgerkracht en Leefbaarheid', presentatie resultaten litteratuurstudie. Met Maurice Specht. Rotterdam, 7 maart 2013.

Miniconferentie over zelfbeheer publieke voorzieningen. Met Corrie Kreuk, Pierre Mehlkopff en Sonor Academie. Rotterdam, 22 februari 2013

'Vakmanschap in vadercentrum Adam'. Openbare les in seminarweek Academie voor Sociale Professies. Haagse Hogeschool. februari 2013.

'Vadercentrum Adam: vormgeving en invulling van een publieke ruimte.' Op: Welzijn Nieuwe Stijl en visies op de civil society. Conferentie lectoraten Dynamiek van de Stad (Inholland), Burgerschap & Diversiteit + Grootstedelijke Ontwikkeling (Haagse Hogeschool). Den Haag december 2012

Rondleiding langs voorbeelden van zelforganisatie in het Oude Westen Rotterdam. Op Kennis- en inspiratiebijeenkomst: sociaal ondernemerschap als belofte voor de stad. Gemeente Rotterdam/Lectoraat Dynamiek van de Stad. november 2012

'Leren nadenken over verschillen en ongelijkheid'. Inleiding op werkconferentie HBO-Raad HSAO en Jeugdzorg. Utrecht, november 2012

'Prettig oud worden midden in de stad. Wat helpt?' Inleiding op conferentie Oud Goud. Rotterdam, SONOR Centrum, oktober 2012

'Kiezen is creëren'. Inleiding op Vrouwenseminar Keuzevrijheid van de Vrouw van de Stichting Welzijn voor Moslims in Den Haag e.o. september 2012.

'Met een kwalitatieve blik'. Gastles op Innovation Lab Guerilla Gardening, Creatief op zijn Rotterdams. Rotterdamse Hogeschool, september 2012.

'De sociale kwaliteit van een wijk onderzoeken'. Inleiding op zomerschool School voor Gebiedsgericht Werken, Utrecht augustus 2012.

'Herontwikkeling en tussentijds gebruik in het Oude Westen.' Rondleiding door het Oude Westen van congresdeelnemers Corpovenista. Met Erik Hoeflaak en Armando Tarantino. Rotterdam juni 2012.

'Binnenstad smal of breed?' Panelbijdrage aan Actueeldebat 'Geef Rotterdam een nieuw hart'. Rotterdam, centrale bibliotheek juni 2012.

'Publieke vertrouwdheid en vertrouwen. Onderzoeken-verwoorden-verbeelden-uitvinden.' Presentatie in verband met nominatie voor de Van der Leeuwprijs, Rotterdam, juni 2012

'De geleefde stad'. In: Tramlijn van verlangen. Tramexcursie en dialogen over 'De staat van Integratie'. Rotterdam, De Unie mei 2012.

''t Kan ook anders. Sociaal en cultureel kapitaal in het Oude Westen.' Lezing en rondleiding voor studenten stadssociologie Universiteit van Amsterdam. Maart 2012

'Stedelijk samenleven'. In Humanistisch Café Rotterdam, februari 2012.

'Kwaliteiten van ontmoetingsplekken'. Op netwerkbijeenkomst over ontmoetingsgericht bouwen. Aedes-Actis, Kenniscentrum Wonen-Zorg, Driebergen, februari 2012.

'Betekenissen van zelfredzaamheid. Onderzoekstips voor opbouwwerkers.' SONOR Academie, Rotterdam, januari 2012.

'Gedachten over de beelden van Ons Thuis'. Bij de presentatie van Ons Thuis, een kunstproject van de bewoners van De Rijskampen en het Bossche Makershuis. Den Bosch december 2011.

'Helemaal opnieuw beginnen!? Ontwikkelingskansen voor vrouwelijke huwelijksmigranten in Nederland'. Op studiedag Partnermigratie: onderzoek en uitdagingen voor het beleid. Antwerpen, Kruispunt Migratie-Integratie vzw, december 2011

'Uitzoeken en verbeelden'. Dankwoord voor de Saskia Poldervaartprijs. Amsterdam, Aletta, november 2011.

'Driedubbele waardeproductie: cultureel, sociaal en economisch.' Bij de opening van de Margrietflat Bibliotheek van huurdersvereniging Ons Belang in Lage Land. Rotterdam, september 2011.

'Onderzoekstips voor wijkprofessionals'. Op de zomerschool van School voor Gebiedsgericht werken. Gent, augustus 2011.

'Centrum voor Jeugd en Gezin als ontmoetingsplek. Lessen uit de Copy Corner.' Voor JSO, Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding, en GGD Midden Zuid Holland. Gouda, juni 2011.

'Schoolklimaat — wijkklimaat.' Op studiedag over evaluatie project fysieke integriteit Bloemhofschool, Rotterdam Vakmanstad. Rotterdam, mei 2011.

'Geschikt voor alle leeftijden. Manieren om woningen en woonomgeving gezinsvriendelijker te maken'. Op bijeenkomst van Community Of Practice van woningcorporaties, Laagland Advies. Den Haag, april 2011.

'Lessen uit de Copy Corner'. Boekbespreking in OTB/TU Delft, april 2011.

'Migratiehuwelijk een aanrader? Ervaringen, verwachtingen, kansen en problemen van huwelijksmigranten.' Op bijeenkomst CDA-vrouwen over huwelijksmigratie. Den Haag, april 2011.

'Een kwalitatieve blik op de buurt'. In cursus Neighbourhood voor PhD-studenten van Amsterdam Institute for Social Science Research. Februari 2011.

In talkshow bij lancering Every Woman, Magazine Vrouwen van de Velden, een project (De Stad als Muze) van Museum Rotterdam. Februari 2011.

'Mensen en plekken'. Op een bijeenkomst in AFF! (Afrikaander Foto Festival) over De Verleiding en het stedelijk leven. Rotterdam, Vestia Feijenoord. Januari 2011.

Een gesprek over de betekenis van buren. Met Rineke Kraaij. Op de burendag van Social Cinema, filmfestival door en voor dak- en thuislozen en de rest van Rotterdam. December 2010.

'Sociaal verkeer en sociaal vertrouwen. De rol van het welzijnswerk.' Op medewerkersdag Buurtwerk Alexander/Centrum, Rotterdam. november 2010.

'Samenwerken en samenleven in Kralingen'. Op intervisiedag leerkrachten basisonderwijs in deelgemeente Kralingen in Rotterdam. Octogroep en De Meeuw. Rotterdam november 2010.

'Gemengd wonen - gemengd leven'. Op NICIS-cursus voor gebiedscoördinatoren van Vogelaarwijken. Rotterdam, oktober 2010.

'Eigen kracht en sociaal verkeer.' Op landelijk Welzijnsdebat Eigen kracht, sociale stijging en de nieuwe professional. Nieuwegein, oktober 2010.

Workshop Marriage migration and integration: what's the challenge? Met Katharine Charsley (UK), Suzanne Hafidi (NL) en Axel Kreienbrink (D). 15th International Metropolis Conference. Den Haag, oktober 2010.

Workshop Klankbordgroep Emancipatie. Met Sabine Kraus, E-quality. Op jubileumconferentie Scala, Expertisecentrum emancipatie en participatie. Rotterdam, september 2010.

'Armoedeproblemen in de galerijflats in Hordijkerveld? Analyse en aanpakvoorstellen'. Voor Stuurgroep Sociaal, Deelgemeente IJsselmonde. Rotterdam september 2010.

'Women-emancipation in the Netherlands. Strategies and tactics'. Lezing en excursie voor UN-medewerkers in Iran. Rotterdam, INHolland juni 2010.

Wandelen door het Oude Westen, gids in het festival Motel Mozaique. Samen met Karin ter Laak. Zondagmiddag 11 april 2010.

'Emanciperen. Wat/wie helpt?' Op 8 maart-vrouwenfeest Oude Westen Rotterdam 2010.

Discussie over Dwarse Vrouwen op Women-inc-festival. Amsterdam 2010.

'Emancipation and participation of female marriage immigrants'. Op symposium Gemengde huwelijken/relaties, economie, arbeid. Voor Timor Worldwide. Den Haag 2010.

Wandelend praten over het Oude Westen. Met Hans de Geus. Voor VPRO, radioprogramma De Avonden. februari 2010.

'Thuis in de wijk. Wat helpt?' Op expertmeeting over de toekomst van Rustenburg-Oostbroek, Den Haag 2010. Voor Gerrichhauzen & Partners.

'Sociale en culturele diversiteit in een "eenzijdige woningvoorraad"'. Commentaar op bewonersconferentie Niet veel geld, toch in Boschveld. 's Hertogenbosch 2010.

'Autonomie en verbondenheid' Op de presentatie van het boek "Dwarse vrouwen". i.s.m. Kosmopolis en gemeente Rotterdam 2009.

'De schaamte voorbij'. Reactie op de Volkskrant-column van Evelien Tonkens over 'importbruiden'. oktober 2009

'Het Rotterdamse gemeentebestuur en de middenklasse: vechten of Vinex!' In debat met René Cuperus, Adriaan Geuze, Marco Pastors en Marcel Möhring. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur & NRC. 2009.

'Twee denkwandelingen door een geherstructureerde wijk.' Op conferentie over community art. De Theaterstraat, Rotterdam 2009.

'"'Ik kan het proberen." Voorzichtige emancipatiestappen en doordachte stimulansen'. Kennisatelier vrouwenemancipatie, Deelgemeente Feijenoord 2009.

'Hulpbronnen voor zelfontplooiing en sociale stijging.'  In Stadswijkstudies, Trancity/IJsterk Amsterdam 2009.

'Bemiddelen en afstemmen. Werken aan de relatie tussen ouders en scholen voor voortgezet onderwijs.' De Meeuw. Rotterdam 2009.

Uitreiking van 'Het cultureel kapitaal van een afgeschreven straat' aan Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. WATT 2009.

'Sociale reputatie als impuls'. Op Wijkdebat 'Op zoek naar de X-factor van de vitale wijk'.  CAST, Centrum voor Stedenbouw en Architectuur Tilburg 2008.

'De geleefde stad. Aanpak krachtwijken: de betekenis voor bewoners.' Op studiemiddag 'Zeker in de stad? Wonen en leven in Den Haag' van het Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling, Haagse Hogeschool. Den Haag 2008.

Module 'Oriëntatie op concrete maatschappelijke vraagstukken'. In Leergang Gebiedsgericht Werken. Driebergen/Zeist 2008. Met Arnold Reijndorp.

'De verliezers en de slopende (pre)herstructureringsjaren.' Op symposium over noodgedwongen verhuizing door herstructurering. Individuele en sociale effecten en mogelijke aanpakken. Rotterdam 2008.

'Emancipation and participation of marriage immigrants in the Netherlands'  Op conferentie over economic immigration van Euro Cities. Berlijn 2008.

'De seniorentorenbuurt van de wijk Paddepoel. Wie wil deze segregatie?' Recensie voor KEI-on-the-Road Groningen, 2008.

'Een beetje op (elkaar) letten. Informele omgangsvormen en professionele interventiestrategieën.' In Masterclass Opzoomeracademie Rotterdam 2008.

'Emancipacitió i participació de les dones immigrants arribades per contraure matrimoni.' Lezing op Jornada Els reptes del reagrupament familiar en l'Àmbit local. gemeente Barcelona, Spanje 2008.

'Migrantenvrouwen: de nieuwe globalisten'. Women Speak. Tumult Utrecht 2008

'Samenwonen met nieuwkomers en vertrouwde vreemden.' In symposium Samen Wonen in een kleurrijke stad. Delft, NVVH-Vrouwennetwerk Delft 2008

'Kan ik mijn kind hier (alleen) buiten laten spelen?'. In praktijksessie "Gevoel voor de bal: buitenspelen in Overvecht." Woningcorporatie Mitros & Jantje Beton. Utrecht 2008

'Goede aanpak, verkeerd verhaal'. Recensie stedelijke vernieuwing in de wijk Angelslo in Emmen, voor KEI on the Road. 2008

'Thuis voelen in de stad'. College in Masterclass Focus op de Haagse wijken. Nicis Institute, Den Haag 2008

'Sociale stijgers in multiculturele wijken'. Inleiding op studiedag 'Stadsmensen. Levenswijze en woonambities van stedelijke middengroepen'. Kennisinstituut Stedelijke Samenleving, Almelo 2008

'Feeling at home'. Gastcollege op Hochschule fur Soziale Arbeit, Luzern Zwitserland 2008.

'Wat betekent herstructurering voor de bewoners van de wijk?' Voor HaagWonen Woonbedrijf Den Haag Zuidwest. Den Haag 2008

'Sociale stijging en sociale verbanden'. Op studiedag Doenja dienstverlening, Utrecht 2007

'Het sociale: geleefde werkelijkheid en werkterrein'. Op studiedag Sociaal en fysiek in stedelijke vernieuwing. Verdiwel, Almere 2007

'Kijken is verrijken'. Inleiding op foyer Kijken naar Wijken van Sociale Verhuurders Haaglanden. Rijswijk 2007

'Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen aan de sociale mobiliteit van hun huurders? Op voorjaarsbijeenkomst Futura, Federatie van woningcorporaties in Noord Brabant, Oosterhout 2007.

'Feeling at home'. College in studieweek 'Urban and community development in Europe: Public Space'. Hochschule fur Soziale Arbeit, Luzern Zwitserland 2007

'Kijken naar wijken'. Inleiding op nieuwjaarsbijeenkomst over Stad en Stijging. Utrecht, Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (NIROV) 2007

'De kritische functie van kwalitatief onderzoek'. Workshop op symposium over buurtonderzoek van Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam 2006

Door huwelijksmigratie in één klap volwassen?' Gastcollege Cross-culturele psychologie en multiculturele samenleving. Faculteit psychologie Katholieke Universiteit Leuven Belgie 2006

Toekomstmogelijkheden van de wijk Bloemhof Rotterdam. Charette Estrade Projecten 2006

'De opvang- en emancipatiefunctie van het welzijnswerk voor huwelijksmigranten' gastcollege Kenniskring Opgroeien in de stad. Hogeschool Rotterdam 2006

'De Brede school als centrum van de buurt?' Gastcollege Kenniskring Opgroeien in de stad. Hogeschool Rotterdam 2006

'Een beter pedagogisch klimaat zonder sociale cohesie.' Gastcollege Kenniskring Opgroeien in de stad. Hogeschool Rotterdam 2006.

'De wijk als lanceerplaats'. Lezing StadswijkStudies. Amsterdam 2006

‘Een betrouwbare huisbaas in een veranderende buurt.’
Inleiding Diner Pensant. Samen werken aan wijkkracht.
Capelle a/d Ijssel, Com Wonen 2006.

‘Vraagstukken in stad en wijk’
College in leergang gebiedsgericht werken.
(i.s.m. Arnold Reijndorp). Bergen, 2006.

‘Ouders en onderwijssegregatie’.
Inleiding expertmeeting Integratie in het onderwijs.
Rotterdam, Werkgroep Onderwijs Migranten 2005.

‘Ouders en school. Waarover praten zij of zouden zij willen/moeten praten?’ Inleiding op presentatie De schooloudercontactpersoon in het voortgezet onderwijs. Rotterdam, St. De Meeuw 2005.

‘Processen en achtergronden van keuzes voor ouderschap’. Lezingen/discussie over Kiezen voor ouderschap: emancipatie, reproductieve rechten en gezinsplanning. Rotterdam, Scala 2005

‘Over “Stadsmensen”’
Inleiding op expertmeeting over Oud Zuid. Rotterdam 2005.

‘Beter een goede huisbaas dan een verre hoofdaannemer’. Symposium Van woningcorporatie naar wijkcorporatie.
Samen werken aan wijkkracht. Rotterdam ComWonen 2005.

‘Multiculturele diversiteit en ruimtegebruik’.
Inleiding in Workshop Stadsvorm, studiedag Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam. Amsterdam 2005.

‘Mogelijkheden van praktisch veldonderzoek’ gastles Hogeschool Rotterdam 2005.

‘Wie zijn de arme gezinnen in Rotterdam?’ Expertmeeting: Armoede en het effect op (de opvoeding van) kinderen en jongeren. Rotterdam, De Heuvel/Stimulans 2004.

‘Kritisch kijken naar wijkonderzoeken’, Delphi atelier: de straataanpak, Rotterdam, 2004

'Thuis voelen'. Inleiding symposium over herstructurering. Groningen 2004.

'Armoede en onderwijs'. Lezing Samenwerkingsverband Mensen zonder Betaald Werk. Nijmegen 2004.


‘Over zin en onzin van multicultureel bouwen’.
Minisymposium Com Wonen. Rotterdam 2004.

'Kwalitatief wijkonderzoek.' gastcollege capaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting Universiteit Maastricht 2004.

‘Migranten. De idols van Rotterdam.’  Rotterdam uit/in balans. Debatmiddag over “Rotterdam zet door”  Rotterdam, KCW 2004.

‘De ontwikkeling van ouders zouden geen middel maar doel moeten zijn van onderwijsachterstandenbestrijding.’ Discussiebijdrage Praktijkconferentie Ouders tussen opvoeding en school. Rotterdam 2003.

‘Contact met ouders – contact met leerkrachten’.
Inleiding miniconferentie ?Met taal meer contact met ouders? Rotterdam 2002.

‘Een muziekcentrum op zuid.’
Discussie-avond ‘Een andere kijk op de wijk’. Rotterdam 2001.

‘Conclusies uitwisselingsprogramma Sociaal Investeren’. Rotterdam, Kenniscentrum Sociaal Investeren 2000.

‘Turkish and Moroccan female immigrants and the Dutch educational system.’ Preparatory workshop Action Research Project Muslim Women and Development. Amsterdam, KIT 2000.

‘Preventie als centrale invalshoek van sociaal beleid.
De consequenties voor de onderzoeker.’ Inleiding studiedag Verwey Jonker Instituut. Utrecht 2000.

‘De vrouwelijke kanten van het wijkgericht werken’. Stedennetwerk wijkgericht werken in gesprek met Joke van der Zwaard.
Utrecht 2000.

‘De Brede School en de rol van het buurtwerk’.
Symposium De buurt betrokken.
Sociaal investeren in de toekomst.
Roermond 2000.

‘De Brede school’. College masterscourse Wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk.
Erasmus Universiteit Rotterdam 2000.

‘Activerend onderzoek als methode om met en voor vrouwen in Schiemond een plan op te stellen voor activiteiten en voorzieningen in de wijk.’ Werkconferentie Bewonersparticipatie, kwetsbare groepen en de wijkaanpak. Rotterdam, GGD 2000.

'Uitsluiting en dynamiek. Hoe vrouwen moederen: opvoeden binnen allochtone gezinnen.' Symposium: Opvoeden en opgroeien in 2000. De maatschappelijke betekenis en het effect van opvoeden. Leeuwarden, Equa 1999.

‘De geleefde werkelijkheid achter de cijfers’. Inleiding discussiedag over de positieverbetering van (allochtone) vrouwen, ‘Creatieve oplossingen gevraagd’. Rotterdam 1999.

‘Met hulp van vriendinnen’. Inleiding Werkconferentie Allochtone vrouwen uit Noord in dialoog met de politiek. Rotterdam 1999.

‘Allochtone vrouwen en armoedekwesties’. Inleiding op jubileumbijeenkomst van Vrouwen Platform Noord.
Rotterdam 1999.

Inhoudelijke en methodische overwegingen bij het doen van onderzoek naar opvoedingsvragen en ondersteuningsbehoeften van (allochtone) ouders’.
Gastcollege Pedagogische faculteit Universiteit Leiden 1998.

‘Hoe vrouwen moederen: opvoeden in allochtone gezinnen.’ Gastcollege Fontyscollege Eindhoven 1998.

‘Sekse en etniciteit in opvoeding en gezin’.
Gastcollege Sociale Faculteit Universiteit Groningen 1998

‘Sociaal investeren’. Inleiding: studiedag Onbenutte Kwaliteiten:
de kern van de zaak, de deelnemer centraal
. Rotterdam 1998.

‘Een kwestie van vertrouwen. Meer dan een methodiek.’
Limburg 1998

'Sociale hulpbronnen en oplossingsstrategieën van moeders. Belemmeringen en mogelijkheden van professionele ondersteuning'.
Studiedag Opvoeders-steun. Sittart, Symbiose 1997.

‘De professionalisering van het aanbod van opvoedingsondersteuning binnen het sociaal cultureel werk.’ Inleiding Stadsmerk studieconferentie. Rotterdam 1997.

‘Let op het afstapje! Een kritische rondleiding over de markt van opvoedingsprojecten.’ Inleiding themamiddag voor Pharos-medewerkers over de mogelijkheden van opvoedingsondersteuning bij migranten/vluchtelingengezinnen. Utrecht 1997.

'Het professionele perspectief op sociale processen'. IMCO-lezingen 1997, Sociale processen en sociaal beleid.
Purmerend 1997.

‘Welke oplossingen bedenken moeders zelf en op wie doen zij een beroep voor praktische ondersteuning en advies?’ Inleiding Studiedag Opvoeders. Geleen, Symbiose 1997.

‘Opvoedingsdeskundigheid: reflectie en respect.’ Inleiding Onderwijsvoorrangsdag Friesland. Thema: Opvoeden….
Dat doen we samen. Heerenveen 1996.

‘Een experiment: moeders informeren opvoedingsprofessionals’. Inleiding Conferentie Ouders. Rotterdam, Krosbe 1994.

‘Ontwikkelingsperspectieven van jonge allochtone kinderen.’ Inleiding Congres Kansrijk in Limburg. Weert 1993.

‘Schooltje spelen’. Thema-avond: Voorlezen en vertellen binnen de Marokkaanse cultuur. Amsterdam, faculteit onderwijs en opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam 1992.

“Grenzen stellen” Of waarom grootmoeders de moeder-en-kind-zorg ontregelen. Presentatie voor Sociaal-wetenschappelijke Studiedagen, Culturen en identiteiten. Amsterdam 1992.