'.
Klik hier voor homepage
Link naar projecten van Joke van der Zwaard
Link naar de publicaties van Joke van der Zwaard
Link naar lezingen van Joke van der Zwaard

2016

 • 'Visies over (betaalbaar) wonen in de stad'. Drie lezingenavonden in de aanloop naar het woonreferendum in Rotterdam. Door Leeszaal/E3D-Eerst Denken Dan Doen en "Denken over Links'.
 • 'Doorvertellen. Verhalen van landen van aankomst en afkomst.' Een doorlopende serie culturele evenementen in Leeszaal Rotterdam West. Met Henk van Veelen, Helma Blokzijl, Heleen van der Linden, Mieke de Wit en per keer gastredacteuren.
 • Verduurzaming van lokale initiatieven. Een actie-onderzoek. Met Maurice Specht, Kees Fortuin, Harrie Vendeloo, Karlijn Schippers en Theo van Wieringen. Voor Stichting Verre Bergen.

2015

 • Op 15 november kreeg de Leeszaal de Victorine van Schaickprijs. Ook het boek 'De uitvinding van de Leeszaal' kreeg een prijs van de KNVI..
 • Wij zijn het huis van de wijk'. Discussie over Rotterdams Welzijnsbeleid. Met Katinka Broos, Addy Bergwerff en Maurice Specht.
 • Verduurzaming van lokale initiatieven. Een voorstel voor actie-onderzoek. Met Maurice Specht.
 • Leerprestaties in het Praktijkonderwijs. Een publicatie voor LMC Praktijkonderwijs Schietbaanstraat. Met Rianne Polak.

2014

 • Puntkomma Muziek. Een serie tekst-muziekavonden in Leeszaal Rotterdam West. Met Klaas Hekman, Mink Quispel, Robert Tau en Martin de Reuver
 • Doorvertellen. Verhalen van het land van afkomst en aankomst. Programma Leeszaal Rotterdam West. Met Helma Blokzijl, Paul Emonts en Henk van Veelen.

2013

 • Onderzoek naar Leeszaal Rotterdam West als zelforganisatie, publieke ruimte, leerplek en culturele voorziening. Met Maurice Specht.
 • Organiseren van reflectie en discussie over vooronderstellingen, consequenties en onderzoekbaarheid van Wmo-beleid. Voor Kenniswerkplaats Wmo Rotterdam. Lectoraat Dynamiek van de Stad (InHolland) en Kenniscentrum Talentontwikkeling (Hogeschool Rotterdam).
 • Coaching onderzoek 'Collectieve binnentuinen in Rotterdam' van Stichting Tussentuin.
 • Leeszaal Rotterdam West, doorstart voor minstens een jaar. Met Maurice Specht en een hele hoop vrijwilligers. www.leeszaalrotterdamwest.nl,

2012

 • Coaching onderzoek Omgangsvormen in de klas op ROC Zadkine door Lectoraat Burgerschap en Diversiteit, De Haagse Hogeschool.
 • Onderzoeksplan voor Kenniswerkplaats WMO Rotterdam. Lectoraat Dynamiek van de Stad (Inholland) en Kenniscentrum Talentontwikkeling (Hogeschool Rotterdam)
 • Leeszaal Rotterdam West. Ontwikkeling van een leeszaal/bibliotheek in zelfbeheerAls opstart en experiment: een leeszaalfestival van 19 t/m 23 november 2012. Met Maurice Specht en Sander Zweerts de Jong. www.leeszaalrotterdamwest.nl
 • Burgerkracht en leefbaarheid: verwachtingen, ervaringen en mogelijkheden. Een literatuurstudie/essay voor Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam. Met Maurice Specht.
 • Opleiden tot diversiteitsbewust vakmanschap. Ontwikkelen en uitproberen van een stimulerende en informatieve workshop voor docententeams van HBO-opleidingen Sociaal Werk. Voor de HBO-Raad, met Francien Wieringa.
 • Entertuinment 3. Muziekprogramma in de Tussentuin. Met Klaas Hekman en Sybren Bijleveld. De Tussentuin is geselecteerd voor het Jaarboek voor de Landschapsarchitectuur 2012.
 • 't Kan ook anders. Wijkontwikkeling van binnenuit. Initiatieven en visies. Een serie opwekkende cultuurkritische teksten in Buurtkrant Oude Westen.
 • Een duwtje in de rug. Een onderzoek naar de kwaliteiten en werkwijzen van het Haagse Vadercentrum Adam. Met Corrie Kreuk. Een E3D project.

2011

 • Entertuinment 2. Zes bijzondere muziekmiddagen met professionals en amateurs uit de wijk, op het podium in De Tussentuin. Met Klaas Hekman en Sybren Bijleveld.
 • Yadeen, Voor als wij elkaar niet meer zullen spreken. Levensverhalen van Hindostaans-Surinaamse ouderen. Voor Upkar, Hindostaans- Surinaamse Ouderenvereniging in IJsselmonde, Rotterdam. Met Karin ter Laak (ontwerper)
 • Opleiden tot diversiteitsbewust vakmanschap. Een sociaal gemixte klas voorbereiden voor een sociaal gemixte praktijk. Projectleiding onderzoek op Hogeschool INHolland Rotterdam in het kader van het ZonMW-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Voor Lectoraat Dynamiek van de Stad. Met Els de Jong, Afra Kotiso en Fouzia Outmany.

2010

 • Liefst naar een ander huis in het Oude Westen. Coaching van woonwensenonderzoek van Els Desmet, Suzanne Kocak en Gina Thijsse. Een bewonersinitiatief.
 • De kracht van diversiteit. Coaching van onderzoek van Fouzia Outmany en Judith Logger naar bagage, levenswijze en ambities van studenten Social Work op Hogeschool INHolland Rotterdam-Den Haag. Lectoraat Dynamiek van de Stad.
 • Vorm-geven aan publieke vertrouwdheid. Over ontmoetingsplekken in wijk en stad. Een studiedag naar aanleiding van Scènes in de Copy Corner. Met Trancity, AIR (Centrum voor Architectuur Rotterdam) en E3D. Rotterdam 4-10-10.
 • De Tussentuin. Zelf een mooie publieke ruimte creëren door het aanleggen van een tuin, het bouwen van een podium en het organiseren van een muziekprogramma op een sloopterrein in het Oude Westen in Rotterdam. Met een groepje buurtbewoners.
 • Studieuitval in INHolland Den Haag en Rotterdam. Definities, oorzaken en remedies. Onderzoek voor lectoraat Dynamiek van de stad, Hogeschool INHolland. Met Eric Haas, Josien Hofs en Fouzia Outmany.
 • Armoede en sociaal isolement in Hordijkerveld? Een kwalitatieve verkenning voor woningcorporatie Vestia en deelgemeente IJsselmonde

2009

 • Oprichting Eerst Denken Dan Doen (E3D) met Els Desmet en Annemarie Sour. Bestuur: Arnold Reijndorp, Willem Giezeman en Vergilia Lie-Piang.
 • Wijkdebatten over de toekomst van het Oude Westen. nr 1: Kan ik hier mijn kind laten opgroeien? nr 2: bedrijvigheid. Met de groentesoepgroep, de vitale coalitie van onderop.
 • Trendwatch emancipatie. Coaching delphi-onderzoek over actuele vraagstukken op het terrein van economische zelfstandigheid van vrouwen, veiligheid, gezin en relaties, jongens/meisjes. Voor Scala, expertisecentrum emancipatie en participatie, Teana Boston-Mammah.
 • Veilig op School-plus. Rapportage van een pilot. Voor de dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving van gemeente Rotterdam.
 • Dwarse vrouwen. Verbindingen en verbeeldingskracht. Redactie en productie bundel essays van Nederlandse vrouwen-en-immigratie-onderzoekers over grenzeloze vrouwenemancipatie-vraagstukken, met Saskia Keuzenkamp, Janine Janssen & Fouzia Outmany, i.s.m. Kosmopolis Rotterdam.
 • Copy Corner:  levendig en leerzaam publiek domein en vindplaats van sociale mobiliteit, sociale verbanden en bedrijvigheid. Een case study.   Met Corrie Kreuk.          
 • Perspectieven voor jongeren en het jongerenwerk. Een studiebijeenkomst over de mogelijke rol van het jongerenwerk en het sociaal-cultureel werk in de preventie van schooluitval. Voor BOSSR, de Rotterdamse branche-organisatie voor welzijn en dienstverlening.
 • Voorzitten en verslaan van denktank Middeland over (vergroten en/of     faciliteren van) activiteiten van bewoners in hun straat of wijk. Voor woningcorporatie Woonstad.

2008

 • Sint Mariastraat: voorkant en achterkant. Het cultureel kapitaal van een afgeschreven straat in een Rotterdamse stadswijk. Portretten als discussiestuk. Met Karin ter Laak. Eigen initiatief, gesponsord door Woningcorporatie De Nieuwe Unie.
 • In het vreemde koren staan. Theaterstuk door huwelijksmigranten, op basis van het onderzoek 'Eigen Toekomst', geregiseerd en geproduceerd door mede-onderzoekster Mieke de Wit. www.detheaterstraat.nl
 • Jubileumboek Vernieuwing, Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding.  Een historisch en vakinhoudelijk onderbouwd en op de toekomst gericht alternatief voor het eindrapport van de commissie Dijsselbloem.

 

 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen in Rotterdam Zuid. Exemplarische portretten van sociaal betrokken vakvrouwen. Voor Rotterdam Vakmanstad, een project van Henk Oosterling, Dennis Kaspori & Jeanne van Heeswijk. www.rotterdamvakmanstad.nl
 • Marokkanen in Rotterdam. Een literatuurstudie over de positie van Marokkanen m.b.t. onderwijs, werk, gezondheid, huisvesting en participatie. Voor Gemeente Rotterdam en SMOR (Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Rotterdam). Met Els de Jong.

2007

 • Praatpaal. Een praktisch voorstel om de communicatie tussen beleidsmakers, professionals en gebruikers over het gebruik van de publieke ruimte te verbeteren. Met Miranda van der Zandt. Kunstlab 010040. (download het ontwerp)
 • 'Gelukzoekers'   Omschrijven onderzoeksrapport over integratie en emancipatie van vrouwelijke huwelijksmigranten naar publieksboek. Voor Uitgeverij Artemis & Co te Amsterdam.
 • 'Kan ik hier mijn kind laten opgroeien?' Notitie over manieren om het pedagogisch klimaat in de buurt te monitoren. Voor Sociale Verhuurders Haaglanden. Met Arnold Reijndorp.

Adviesnota voor gemeente Rotterdam, wethouder Orhan Kaya, over herkenning en ondersteuning van talent(ontwikkeling) van vrouwen. Met Marjan Sax.

 • Opvoedingsondersteuning: voor wie en door wie? Organisatie van zes themabijeenkomsten over diverse vormen van opvoedingsondersteuning: van oudercursussen tot kindvriendelijke buitenruimte. Voor Deelgemeente Prins Alexander
 • Mentorschap: de nieuwe allesoplosser? Themanummer over mentorprojecten voor jongeren. Vernieuwing, Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, april 2007. Met Ghislaine Schmidt
 • Coaching en afronding onderzoek naar woonbeleving en betrokkenheid van herstructurering-uitverhuizers in hun nieuwe wijk. Voor CMO-Stimulans en Provincie Zuid Holland. Met Joke de Wilde.
 

2006

      

 • Coaching onderzoek Kopers van kluswoningen in Rotterdam-zuid. Uitvoering: Annemarie Sour. Voor Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam
 
 • Diversiteit in gehandicaptenbeleid. Een nulmeting. Voor MEE Rotterdam. Met Mieke de Wit                                                                                            
 • Onderzoeksproject Eigen Toekomst. Integratie en emancipatie van vrouwelijke huwelijksmigranten. Eigen initiatief. Gefinancierd door DCE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Oranjefonds. Met Mieke de Wit. In samenwerking met CMO-Stimulans en Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie (tot eind 2006)
 • Jubileumboek 25 jaar Platform Buitenlanders Rijnmond. Met Marjan Beijering en Willy Hilverda
 • Gastlectoraat Opgroeien in de Stad, Hogeschool Rotterdam. (april-juni)
 • Themanummer Radicalisering en Marginalisering. Tijdschrift Vernieuwing. Met Marina Jonkers

        

2005

 • Een studie over Gezin en Stad, voor Ministerie van VROM; met Lia Karsten en Arnold Reijndorp.
  Zie: publicaties 2006
 • Voorstudies Project Eigen Toekomst. Integratie en emancipatie van vrouwelijke huwelijksmigranten. Eigen initiatief.
 • Themanummer Taalonderwijs (g)een apart vak. Tijdschrift Vernieuwing. Met Roel van Goor.
 • Bewonersonderzoek en beleidsvoorbereidende notitie ten behoeve van de ontwikkeling van een wijkvisie voor Feijenoord, Rotterdam. Voor woningcorporatie De Nieuwe Unie en in samenwerking met De Werkplaats; met Arnold Reijndorp.
  Zie: Wonen en werken in/aan Feijenoord (2005)
 
 • Begeleiding project 'Sister cities going gender' over gender mainstreaming en gender budgetting van gemeentelijk beleid, voor GGG/Gemeente Rotterdam.

2004

 • Project Hulp bij schuld - diversiteit in de schuldhulpverlening, voor Scala expertisecentrum vrouwen en emancipatie Rotterdam, met Mieke de Wit.
  Zie: Windkracht 10 (2004)
 • Onderzoek ParkStad en de Rotterdamse middengroepen, voor Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Rotterdam. Met Lia Karsten en Arnold Reijndorp.
  Zie: Stadsmensen (2006)
 • Themanummer Het klimaat op straat. Tijdschrift Vernieuwing. Met Joke de Wilde

2003

 • schrijven van het centrale essay over 'sociaal kapitaal' voor het Jaarboek 2004 van het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.
  Zie: Zoek de verbanden! (2004)

 • Onderzoek Keuzeprocessen rond de eerste zwangerschap, voor Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met Sietske Dijkstra, Linda Bolt en Greetje Timmerman.
  zie: Kiezen voor ouderschap!? (2003)

 • Themanummer Het kleureffect. Feiten en meningen over segregatie in het onderwijs. Tijdschrift Vernieuwing. Met Roel van Goor.

 • coaching project De Vrije Ruimte van opbouwwerkers, voor Kenniscentrum Sociaal Investeren Rotterdam.

 • Inleidingen en organisatie bijeenkomsten over het onderzoek Overal dichtbij. Rondkomen, vooruitkomen en samenleving in de Agniesebuurt, voor deelgemeente Noord.

 • Themanummer De prijs van het onderwijs. Inkomensverschillen en onderwijskansen in Nederland. Tijdschrift Vernieuwing.

2002

 • begeleidingscommissie COS-onderzoek Evaluatie inspraak buitenruimte projecten, voor Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam.

 • extern adviseurschap t.b.v. voorbereidingen emancipatiewerk en moedercentrum Schiemond Rotterdam, voor Deelgemeente Delfshaven Rotterdam

 • onderzoek/activeringsproject Kleur in de armoedebeweging: cliëntenraden sociale dienst in twaalf provincies, voor Sjakuus/Sociale Alliantie, Utrecht, met Mieke de Wit.
  Zie: Met vallen en opstaan 2004.

 • onderzoek/activeringsproject Kleur in de armoedebeweging: beleid en veld, stedelijk, provinciaal en landelijk, voor Ministerie van Sociale Zaken Den Haag, met Mieke de Wit
  zie: Met vallen en opstaan 2004

 • Themanummer In goed overleg? Ouders, leerkrachten en de opvoeding van kinderen. Tijdschrift Vernieuwing. Met Frank Studulski.

 • interviews/portretten van financiële problemen van bijstandsgezinnen met 18+ kinderen, voor Sjakuus/Sociale Alliantie, met Mieke de Wit

2001

 • portretten/interviews voor Adviescommissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheden, voor E-quality, Den Haag
  zie: Verhalen van Hatice etc. (2002)

 • activerend onderzoek Rondkomen, vooruitkomen en samenleven in de Agniesebuurt, voor deelgemeente en Strategische Wijkaanpak Noord, Rotterdam
  zie: Overal dichtbij (2002)

 • advisering opzet onderzoek naar (onder)gebruik van Ouder en Kindzorg door Turkse en Marokkaanse ouders in Nederland, voor TNO Leiden

 • Themanummer Strenger voordeurbeleid. De basisvorming en de verblijfsduur-maatregel. Tijdschrift Vernieuwing.

 • Expertgroep Leve(n)de Stad, advisering onderzoeksprogramma Stedelijke Netwerken, voor RPD Ministerie VROM, Den Haag

2000

 • casestudy over Educatieve Stad voor publicatie over buitenschools leren, voor NIZW, Utrecht.

 • initiatief, inhoud en organisatie van discussie over De kleur van de wijkaanpak. Met Kenniscentrum Sociaal Investeren, Mieke de Wit

 • organisatie en distributie van afgeschreven computers onder vrouwen uit lage inkomensgroepen; met Vrouwenplatform Oude Noorden, Met Margôt Vloemans.

 • Themanummer Werken netwerken? Veranderingsstrategieën en belangenbehartiging in het onderwijs. Tijdschrift Vernieuwing. Met Frank Studulski en Jannephine Snijders.

 • organisatie en inhoud stedelijke bijeenkomst over Met hulp van vriendinnen; eigen initiatief, gefinancieerd door gemeente Rotterdam, met Mieke de Wit en Ellen Nederlof.
  zie: Sociaal investeren in de toekomst van MiniMa (2001)

 • activerend onderzoek Vrouwenzaken in Schiemond tbv moedercentrum i.o., voor Deelgemeente en Strategische Wijkaanpak Delfshaven, Rotterdam
  zie: Vrouwenzaken in Schiemond (2001)

 • coaching reportage 'Op je klompen', over tekenen van verval en herstel in wijken met veel particulier woningbezit, voor De Werkplaats, Rotterdam

 • schrijven beleidsnotitie sociaal investeren Groenenhagen Tuinenhoven, voor deelgemeente IJsselmonde, Rotterdam

 • Themanummer Cijfers en Letters. Voorstellen vor verbetering van het rekenen- en wiskundeonderwijs. Tijdschrift Vernieuwing. Met Marijke Huisman.

 • interviews/portretten over armoedevraagstukken voor publicatie 'Om sociale rechtvaardigheid', voor Sjakuus/Sociale Alliantie, Utrecht, met Mieke de Wit

 • onderzoek naar legitimaties en aanpakken projecten sociale activering en opvoedingsondersteuning Marokkaanse vaders, voor Forum Utrecht, met Abdelhaouid. Abali
  Zie: Actieve Marokkaanse vaders

 • opzet serie bijeenkomsten over opvoedingsondersteuning voor beroepskrachten in deelgemeente Prins Alexander, voor deelgemeente Prins Alexander, Rotterdam.

 • redactiesecretariaat 3e bundel Gezin en Beleid, voor Nederlandse Gezinsraad, Den Haag, met Saskia Grotenhuis
  Zie: Hoeksteen of zwerfkei (2002)

1999

 • praktijkinventarisatie en beleidsnotitie voor opbouwwerk en sociaal cultureel werk in deelgemeente Delfshaven Rotterdam; met Arnold Reijndorp.

 • tweede onderzoeks/beleidsnotitie voor strategische wijkaanpak van grote stedenbeleid, gemeente Rotterdam Strategische Wijkaanpak; met Arnold Reijndorp.
  (zie: Ruimte voor vooruitgang)

 • interviews en analyses over allochtone vrouwen en armoedekwesties', voor Werkgroep Allochtone vrouwen tegen verarming Rotterdam; met Jozien de Ruiter.
  (zie: De geleefde werkelijkheid achter de cijfers 1999)

 • invulling en organisatie symposium 'Ik wou dat ik strenger kon zijn', voor Nederlandse Gezinsraad, met Saskia Grotenhuis

 • Themanummer Jeugd en Ondeugd. Tijdschrift Vernieuwing. Met Hans de Frankrijker.

 • organisatie en inhoud discussieronde over Met hulp van vriendinnen ; eigen inititatief, gefinancierd door Kenniscentrum Sociaal Investeren, met Mieke de Wit.

 • beleidsnotitie voor Multicultureel Emancipatie Centrum, Utrecht.

1998

 • redactiesecretariaat tweede bundel in serie Gezin en Beleid, voor Nederlandse Gezinsraad, met Saskia Grotenhuis
  (zie: Met de beste bedoelingen 1999)

 • functioneringsonderzoek Multicultureel Emancipatie Centrum Utrecht, voor gemeente Utrecht, Dienst Welzijn

 • pilotproject Kinderparticipatie voor deelgemeente Alexander Rotterdam

 • beleidsnotitie ten behoeve van de strategische wijkaanpak van grote steden beleid, voor gemeente Rotterdam Strategische Wijkaanpak; met Arnold Reijndorp
  (zie: De stad in 1998)

 • praktijkinventarisatie en denk/schrijfwerk voor een handboek over de Brede School, voor Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn; met Saskia van Oenen en Marijke Huisman
  (zie: Starten met de brede school 1999)

1997

 • projectbeschrijving 'n Tweede thuis in Feijenoord ten behoeve van een programmatische aanpak opvoedingsondersteuning, voor Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
  (zie: K. Bakker e.a. O + O = O2, 1997)

 • evaluatie organisaties uitkeringsgerechtigden voor gemeente Utrecht

 • supervisie jaarverslag SONOR, Stichting ONdernemening Opbouwwerk Rotterdam

 • invulling en begeleiding discussies sociaal investeringsbeleid deelgemeentes IJsselmonde, Hillegersberg/Schiebroek, Feijenoord Rotterdam (met Arnold Reijndorp)

 • Themanummer Sleutelen aan startkwalificaties. Gemengde berichten over voorschoolse educatie. Tijdschrift Vernieuwing.
  opzetten onderzoeksprogramma Sociaal Investeren Rotterdam (met Arnold Reijndorp)

 • Schrijven discussienota voor werkconferentie over opvoedingsondersteuning voor Stichting Stadsmerk Rotterdam

 • onderzoek 'Strategieën van rondkomen en vooruitkomen van moeders uit lage inkomensgroepen', eigen initiatief, gefinancierd door de gemeente Rotterdam
  (zie: Met hulp van vriendinnen 1999)

 • praktijkanalyse van het jeugd- en jongerenwerk in het Oude Noorden, Rotterdam ten behoeve van een adviesrapport van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn over de bevordering van sociale competentie van kwetsbare jongeren, aan Ministerie VWS
  (zie: Kwetsbaar en competent 1999)

 • onderzoek/discussiebegeleiding ten behoeve van de ontwikkeling van jeugdparticipatiebeleid deelgemeente Prins Alexander Rotterdam

 • voorbereiding jaarprogramma 'Vraaggericht werken' van Rotterdams Kennisinstituut, voor Gemeente Rotterdam, met Arnold Reijndorp.

1996

 • onderzoek naar uitgangspunten, methodieken en werkervaringen met pedagogische advisering aan Marokkaanse ouders; voor het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn; met Maria Pannebakker.
  (zie: Drempels en kansen. Pedagogische advisering aan Marokkaanse ouders 1997)

 • global scan van het programma Jeugd en Veiligheid, voor gemeente Utrecht

 • thematische analyse van twintig groepsgesprekken tussen Marokkaanse en Nederlandse vrouwen; productie van het basismanuscript voor de tentoonstelling Een blik van herkenning van Museum Land en Volkenkunde Rotterdam

 • essay/beleidsnotitie voor de gemeente Rotterdam, wethouder sociale vernieuwing, over/voor een andere invulling van sociaal beleid. Met Arnold Reijndorp
  (zie: Sociaal Investeren Rotterdam. Kijken naar sociale processen. Nadenken over het perspectief 1996)

 • redactiesecretariaat eerste bundel in de serie Gezin en Beleid van de Nederlandse Gezinsraad
  (zie: Kiezen voor kinderen 1997)

1995

 • verslaglegging van het projekt Gespreksgroepen Marokkaanse ouders voor de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond te Rotterdam; met Rabiaa Bouhalhoul.
  (zie: Een kwestie van vertrouwen 1996)

 • Themanummer Buiten Spelen. Georganiseerde en ongeorganiseerde vrije tijd van kinderen. Tijdschrift Vernieuwing

1994

 • projekt Moeders Informeren Opvoedingsprofessionals, eigen initiatief, gefinancierd door Comitee Internationaal Jaar van het Gezin
  (zie: Hoe vrouwen moederen 1995)

 • Themanummer Letters Zappen. Leesbevordering, de school en het leesplezier.
  Tijdschrift Vernieuwing.